Forskargruppen

Här nedan presenterar vi projektets medarbetare och samarbetspartners. Längre ned listar vi projektets närvaro i media.


Astrid 

VON ROSEN

HUVUDPROJEKTLEDARE

Docent i konst- och bildvetenskap,  inriktning scenkonstarkiv och dans, GU.Mikael

STRÖMBERG

FORSKARE

Teatervetare som studerar relationer mellan frikultur och populärkultur, GU.

Johan

ÅHLFELDT

FORSKNINGSINGENJÖR

Expert inom digital humaniora, samt GIS och databashantering, GU.


Hannane

NABAVI

PRAKTIKANT

 Knuten till Expansion-projektet under hösten 2019 och våren 2020.


Cecilia 

LINDHÉ

DELPROJEKTLEDARE

Litteraturvetare och föreståndare för Centrum för digital humaniora, Körbergexpert, GU. Helena

HOLGERSSON

FORSKARE

Urbansociolog som studerar relationer mellan stad, politik och kultur, GU.

Ida

STORM

DATABASSAMORDNARE

Expert inom digital humaniora och GIS. Arbetar med databashantering, GU.


Fia

ADLER SANDBLAD

FORSKARE

Expert på fysisk teater, konstnärligt verksam. Knuten till Expansion-projektet 2020 och 2021.

Samarbeten: Projektet är ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Kungliga Biblioteket, och Riksarkivet. Vi samarbetar även med Göteborgs stadsmuseum och Regionarkivet, samt med med fria aktörer och privata arkiv. Projektet ingår i forskningsprogrammet DIGARV, se https://www.digarv.se/. 

Vi tackar följande finansiärer som bidragit till projektets framväxt: Anna Ahrenbergs stiftelse, Carina Aris minnesfond, Vinnova, Stiftelsen för scenkonstforskning i Göteborg.


© 2019 Expansion & mångfald, Göteborg
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis! Denna hemsidan är skapad via Webnode. Skapa din egna gratis hemsida idag! Kom igång