Folkdansaren och arkivet: Arkivteoretisk Masteruppsats

20.04.2021

Inom Expansionsprojektet är folkdans ett av flera fokusområden. Här finns ett exempel, hämtat från vår databas:

https://expansion.dh.gu.se/organization/527

Folkdans är ett litet forskningsfält. Därför är det särskilt roligt att kunna meddela att masterstudenten Anna Björk vid Stockholms konstnärliga högskola skrivit om folkdans. Som handledare bidrog jag med kritisk arkivteori, något som även är grundläggande i Expansionsprojektet.  Nu finns Anna Björks, redan mycket efterfrågade, masteruppsats tillgänglig via DIVA. Uppsatsen heter:

Folkdansaren och arkivet: en undersökning av traditionsbärande som kritisk arkivpraktik

Sök på:

https://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=-9893

Vi i Expansionsprojektet ser fram mot fortsatt utbyte med Anna Björk och andra kring folkdansfältet.

/Astrid von Rosen

© 2019 Expansion & mångfald, Göteborg
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis! Denna hemsidan är skapad via Webnode. Skapa din egna gratis hemsida idag! Kom igång