Expansion &  mångfald

Digital kartläggning och analys av den utominstitutionella scenkonsten i Göteborg 1965-2000

Expansion och mångfald: Digital kartläggning och analys av den utominstitutionella scenkonsten i Göteborg 1965-2000 är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet.

Projektledare: docent Astrid von Rosen, Göteborgs universitet

Projektet tar sig an utmaningen att göra reda för mångfald i det sena 1900-talets scenkonst. Genom att kartlägga och analysera scenkonst utanför institutionerna i Göteborg 1965-2000 uppmärksammar projektet ett viktigt kulturarv som riskerar att försvinna. Projektet kombinerar nya informationsteknologier med delaktighetsperspektiv, urbansociologi och humanistisk forskning för att skapa inkluderande sätt att representera scenkonst som tidigare uteslutits ur arkiven och historieskrivningen. Projektet har finansierat digitalisering och tillgängliggörande av Göteborgs dagspress 1965-2000, vilket ger helt nya möjligheter att bedriva forskning som förändrar bilden av många olika människors kulturarbete. Samarbetspartners är Kungliga Biblioteket, Riksarkivet och Göteborgs stadsmuseum, samt oberoende arkiv och aktörer.

Expansionsprojektet ingår forskningsprogrammet DIGARV som grundar sig på ett regeringsuppdrag: https://www.digarv.se/

Projektet är placerat vid Göteborgs universitet, Institutionen för kulturvetenskaper och Centrum för digital humaniora: https://www.gu.se/forskning/expansion-och-mangfald-digital-kartlaggning-och-analys-av-den-utominstitutionella-scenkonsten-i-goteborg-1965-2000

Här hittar du projektets forskningsdatabas: https://expansion.dh.gu.se/  

© 2019 Expansion & mångfald, Göteborg
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis! Denna hemsidan är skapad via Webnode. Skapa din egna gratis hemsida idag! Kom igång